Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI  NĂM 2024
Sáng ngày 02/07/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đặng Ân - ...
Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn ASEAN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Ngày 30/7/2024 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai giảng Lớp tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cho hai điểm du lịch của tỉnh đăng ký xây dựng Điểm du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn ASEAN được tổ chức tại Làng du lịch ...
Tổ chức Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2024
Ngày 30/5/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2024. Tham dự khai mạc Khóa tập huấn có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Hiệp hội du lịch tỉnh, đại diện ...
Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm tra hoạt động triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 tại huyện Chi Lăng và huyện Tràng Định
Triển khai thực hiện kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/12/2023 của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch về kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Ngày 17/5/2024, tại huyện Chi Lăng và huyện Tràng Định, ...
Giải Bóng chuyền hơi tỉnh Lạng Sơn năm 2023
Sáng ngày 24/11, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc giải Bóng chuyền hơi tỉnh Lạng Sơn năm 2023.            Tham dự giải có 14 đoàn: Thành phố và 08 huyện: huyện Chi Lăng, huyện Bình Gia, huyện Cao Lộc, ...
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC NĂM 2023
Thực hiện Quyết định số 1227/QĐ-UBND, ngày 07/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở, ngành năm 2023, ngày 26/11/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ...
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH CHUYÊN ĐỀ “PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH” NĂM 2023 TẠI XÃ HỢP THÀNH, HUYỆN CAO LỘC
 Thực hiện Kế hoạch Kế hoạch số 155/KH-SVHTTDL ngày 09/10/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức phiên tòa giả định chuyên đề “ Phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2023. Ngày 28 tháng 9 năm 2023 tại Nhà văn hóa xã Hợp Thành, huyện ...