Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 của cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, chiều ngày 14/02/2024 vừa qua, chính quyền và công đoàn khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Hội nghị công chức, người lao động
năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư
Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phát biểu Khai mạc Hội Nghị, đồng chí yêu cầu Hội nghị
sẽ thẳng thắn Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị công chức, người lao động năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan; Kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan năm 2023. Đánh giá những mặt đạt được, mặt hạn chế, từ đó tìm ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện tốt hơn trong năm 2024. Đồng thời cũng mong muốn được lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng liên quan trực tiếp tới đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên Công đoàn, công chức, người lao động trong cơ quan, từ đó kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các đồng chí yên tâm công tác.

 

         Tại Hội nghị toàn thể công chức, người lao động đã được nghe Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị công chức, người lao động năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan; Kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan năm 2023;
Báo cáo thu chi Công đoàn 2023;
Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân; dự thảo các Quy chế: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc; Quy chế dân chủ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2023 - 2028; Quy chế thăm hỏi, tham quan của Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2023 2028.

Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến góp ý thẳng thắn, chân thành  của công chức và người lao động, thảo luận một cách dân chủ, sôi nổi, có tính
xây dựng
.

Năm 2023, được sự tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ, Đảng uỷ, Lãnh đạo Sởhướng dẫn của Công đoàn cấp trên, tập thể công chức và người lao động, đã thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Cán bộ công chức, người lao động năm 2023 đề ra.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, góp phần làm cho đoàn viên công đoàn nhận thức đúng đắn về vai trò vị trí của tổ chức công đoàn, tự nguyện tham gia, xây dựng tổ chức và hoạt động Công đoàn. Xây dựng, củng cố niềm tin và tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đoàn viên công đoàn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Các phong trào thi đua được triển khai tích cực, sôi nổi gắn với các cuộc vận động công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Minh Tuệ, Chủ tịch Công đoàn cơ  Sở ghi nhận những thành tích đã đạt được của Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở và đề nghị phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như hoạt động công đoàn trong năm 2024.

          Giải đáp các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Bí thư
Đảng uỷ, Giám đốc Sở  đánh giá cao tinh thần tập thể; trách nhiệm, nghiêm túc của công chức, người lao động, đã tập trung nghiên cứu góp ý các dự thảo văn bản để hoàn chỉnh báo cáo trước Hội nghị; Qua đây thể hiện được tính dân chủ, công khai minh bạch và đặc biệt là sự đoàn kết của công chức và người lao động; Đồng thời khẳng định năm 2024, Chính quyền và Công đoàn Sở sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện cho các hoạt động của Công đoàn, tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe cho công chức, người lao động, tạo điều kiện để công chức, người lao động yên tâm công tác và cống hiến.

Chính quyền và Công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2024

Nguyễn Thị Hoàng Anh – Chuyên viên Văn phòng Sở

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, chiều ngày 14/02/2024 vừa qua, chính quyền và công đoàn khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Hội nghị công chức, người lao động
năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư
Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phát biểu Khai mạc Hội Nghị, đồng chí yêu cầu Hội nghị
sẽ thẳng thắn Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị công chức, người lao động năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan; Kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan năm 2023. Đánh giá những mặt đạt được, mặt hạn chế, từ đó tìm ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện tốt hơn trong năm 2024. Đồng thời cũng mong muốn được lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng liên quan trực tiếp tới đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên Công đoàn, công chức, người lao động trong cơ quan, từ đó kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các đồng chí yên tâm công tác.

 

         Tại Hội nghị toàn thể công chức, người lao động đã được nghe Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị công chức, người lao động năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan; Kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan năm 2023;
Báo cáo thu chi Công đoàn 2023;
Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân; dự thảo các Quy chế: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc; Quy chế dân chủ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2023 - 2028; Quy chế thăm hỏi, tham quan của Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2023 2028.

Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến góp ý thẳng thắn, chân thành  của công chức và người lao động, thảo luận một cách dân chủ, sôi nổi, có tính
xây dựng
.

Năm 2023, được sự tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ, Đảng uỷ, Lãnh đạo Sởhướng dẫn của Công đoàn cấp trên, tập thể công chức và người lao động, đã thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Cán bộ công chức, người lao động năm 2023 đề ra.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, góp phần làm cho đoàn viên công đoàn nhận thức đúng đắn về vai trò vị trí của tổ chức công đoàn, tự nguyện tham gia, xây dựng tổ chức và hoạt động Công đoàn. Xây dựng, củng cố niềm tin và tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đoàn viên công đoàn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Các phong trào thi đua được triển khai tích cực, sôi nổi gắn với các cuộc vận động công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Minh Tuệ, Chủ tịch Công đoàn cơ  Sở ghi nhận những thành tích đã đạt được của Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở và đề nghị phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như hoạt động công đoàn trong năm 2024.

          Giải đáp các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Bí thư
Đảng uỷ, Giám đốc Sở  đánh giá cao tinh thần tập thể; trách nhiệm, nghiêm túc của công chức, người lao động, đã tập trung nghiên cứu góp ý các dự thảo văn bản để hoàn chỉnh báo cáo trước Hội nghị; Qua đây thể hiện được tính dân chủ, công khai minh bạch và đặc biệt là sự đoàn kết của công chức và người lao động; Đồng thời khẳng định năm 2024, Chính quyền và Công đoàn Sở sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện cho các hoạt động của Công đoàn, tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe cho công chức, người lao động, tạo điều kiện để công chức, người lao động yên tâm công tác và cống hiến.

Chính quyền và Công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2024

Nguyễn Thị Hoàng Anh – Chuyên viên Văn phòng Sở