Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức lễ hội Của Sở VHTTDL trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-SVHTTDL ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về kiểm tra, giám sát việc tổ chức lễ hội Xuân trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 22/QĐ-SVHTTDL ngày 31/01/2024 của Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Đoàn kiểm tra của Sở VHTTDL đã tiến hành kiểm tra các lễ hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2028 của Chính phủ Quy định về Quản lý và tổ chức lễ hội, Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 08 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống và các văn bản liên quan đến việc tổ chức lễ hội.

         Đoàn đã kiểm tra các lễ hội điểm như: Lễ hội Bản Quần xã Quang Trung, huyện Bình Gia, Lễ hội Háng Slấp huyện Đình Lập, Lễ hội Đồng Đăng, Lễ hội Bắc Nga huyện Cao Lộc, Lễ hội Bủng Kham xã Đại Đồng huyện Tràng Định, Lễ hội Thồng Lạc xã Tri Lễ huyện Văn Quan, Lễ Hội Trò Ngô xã Yên Thịnh huyện Hữu Lũng, Lễ Hội Ná Nhèm xã Trấn Yên huyện Bắc Sơn, Lễ hội Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, Lễ hội Nà Cưởm, huyện Văn Lãng.

         Qua Kiểm tra các lễ hội thấy Ban tổ chức các lễ hội đã cơ bản thực hiện đúng các quy định về tổ chức lễ hội theo Quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2028 của Chính phủ Quy định về Quản lý và tổ chức lễ hội, và cơ bản đáp ứng đủ các tiêu chí theo Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 08 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống và các văn bản liên quan đến việc tổ chức lễ hội.

Ban tổ chức đã ban hành kế hoạch, phương án, thông báo và các thể lệ, điều lệ để thực hiện các nội dung trong lễ hội. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống cháy nổ; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại lễ hội tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ công cộng; quy định của Ban tổ chức lễ hội về thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa. Không để xảy ra các hành vi hủ tục, tập tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực, các hành vi phản cảm trái thuần phong mỹ tục dân tộc trong hoạt động lễ hội. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí vui tươi lành mạnh đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân tham gia lễ hội.

 

Qua kiểm tra Đoàn Kiểm tra đã yêu cầu Ban tổ chức các lễ hội và di tích tiếp tục hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các quy định về tổ chức lễ hội theo Quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2028 của Chính phủ Quy định về Quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản liên quan đến việc tổ chức lễ hội. Không để xảy ra các hành vi phản cảm, vi phạm các quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh, gây bức xúc trong dư luận xã hội như: mê tín dị đoan, đánh bạc dưới mọi hình thức, ăn xin tại các lễ hội và các di tích đình, đền, chùa, chen lấn gây mất an ninh trật tự, mặc trang phục không phù hợp gây phản cảm, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các khu vực lễ hội và di tích

Kết thúc lễ hội báo cáo bằng văn bản kết quả tổ chức lễ hội đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký hoặc thông báo chậm nhất 20 ngày kể từ ngày kết thúc lễ hội (quy định tại điểm d khoản 1 điều 7 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2028 của Chính phủ Quy định về Quản lý và tổ chức lễ hội).

                              (Bài và ảnh Hoàng Gia Tôn - Thanh tra Sở VHTTDL)