Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Triệu tập thi sính tham sự Hội thi nghiệp vụ buồng tỉnh Lạng Sơn năm 2023
Số hiệu 1007/TB-SVHTTDL: Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/06/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---