Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết xây dựng mô hình văn hóa truyền thống dân tộc Nùng xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-SVHTTDL ngày 25/01/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các tiểu dự án số 6 thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; Kế hoạch số 68/KH-SVHTTDL ngày 28/3/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống dân tộc Nùng xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện xây dựng mô hình với 4 nhóm nội dung hoạt động chính:

Một là, khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin nhằm nghiên cứu, xây dựng Báo cáo khoa học, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp xây dựng mô hình văn hóa truyền thống;

Hai là, tổ chức lớp truyền dạy, nâng cao kỹ năng thực hành, trình diễn một số loại hình di sản văn hóa truyền thống dân tộc Nùng (hát sli, múa sư tử, làm trang phục truyền thống) cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ở địa phương;

Ba là, đầu tư hỗ trợ thành lập mô hình sinh hoạt văn hóa dân tộc Nùng và tổ chức trình diễn thực nghiệm mô hình;

Bốn là, sản xuất phim khoa học, xây dựng trailer, fanpage... phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá về mô hình văn hóa truyền thống.

Sau quá trình triển khai thực hiện, ngày 19/6/2024 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng chương trình tổng kết mô hình. Nhìn chung, việc xây dựng mô hình văn hóa truyền thống dân tộc Nùng xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia đã hoàn thành các nội dung, đáp ứng yêu cầu và tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Một số hình ảnh tổng kết xây dựng mô hình văn hóa truyền thống dân tộc Nùng xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia:

Ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu  

 

 Ông Lèo Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia phát biểu

 

Không gian trưng bày

 

Trình diễn quy trình sản xuất trang phục truyền thống

 

                         

Trình diễn trang phục truyền thống

 

Trình diễn hát sli

 

 

 

 

 

Trình diễn múa sư tử

 

 

                                                                          Nguyễn Thị Thắm

Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình