Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm tra hoạt động triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch tại huyện Văn Lãng, Cao Lộc

Ngày 15/03/2024, tại huyện Văn Lãng và huyện Cao Lộc, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 đối với Ban Chỉ đạo phát triển du lịch của 02 huyện.

 

(Ảnh:  Đồng chí Nguyễn Đặng Ân – trưởng đoàn kiểm tra, phó trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch phát biểu chỉ đạo tại huyện Văn Lãng)

Việc kiểm tra nhằm đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch về triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; đánh giá thực trạng phát triển du lịch từ khi Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 được ban hành; sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tại các huyện, thành phố; những vấn đề phát sinh, những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển du lịch.

          Tại huyện Văn Lãng, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Văn Lãng. Trong đó tập trung công tác chỉ đạo triển khai thực hiện, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; tập trung xây dựng sản phẩm du lịch với trọng điểm là tuyến du lịch tâm linh gắn với du lịch về nguồn trên địa bàn huyện Văn Lãng, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn của huyện  như Hồng Vành Khuyên, Hồng sấy dẻo, Hồng treo gió, Lạp sườn Liên Phong, Thạch đen Chu Hạnh, Dầu lạc Linh Khôi, Gạo Nhật  J02... công tác bảo tồn tài nguyên, môi trường; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Kết quả về lượng khách du lịchnăm 2021 ước đạt 20.000 lượt (đạt 35,7% so với kế hoạch); Năm 2022 lượng khách ước đạt 45.000 lượt khách (đạt 80,3% so với kế hoạch), doanh thu ước đạt 15,5 tỉ đồng (đạt 81,2% so với kế hoạch); Năm 2023: lượng khách ước đạt 85.000 lượt khách (đạt 151,7 % so với kế hoạch), doanh thu ước đạt khoảng 31 tỉ đồng đạt 98,7% kế hoạch.Trên địa bàn huyện có 13 cơ sở lưu trú du lịch,trong đó có 01 khách sạn 3 sao. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn như: hạ tầng du lịch hạn chế, nhân lực cho hoạt động du lịch của huyện còn thiếu, bất cập cả về chuyên môn và nghiệp vụ; cơ sở kinh doanh dịch vụ yếu cả về số lượng và chất lượng, chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ khách du lịch. Nguồn kinh phí của Huyện đầu tư cho phát triển du lịch chưa được quan tâm.

          Tại huyện Cao Lộc, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện, cụ thể: tham mưu ban hành nhiều chương trình, Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác phát triển du lịch trên địa bàn huyện.  Công tác tuyên truyền, triển khai các cơ chế chính sách thu hút đâu tư du lịch, thanh tra, kiểm tra du lịch được thực hiện thường xuyên. Các sản phẩm du lịch hiện nay của huyện đã bước đầu được đưa vào khai thác, tour, tuyến du lịch bắt đầu được hình thành. Huyện Cao Lộc cũng đang xây dựng phố đi bộ Đồng Đăng, đây sẽ là điểm nhấn về thu hút khách du lịch trong tương lai của huyện.Xây dựng trang Cao Lộc 360 giới thiệu về các điểm du lịch trên địa bàn huyện, thực hiện tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch của huyện bằng nhiều hình thức khác nhau. Tại các điểm du lịch đều chú trọng công tác hướng dẫn, văn hóa ứng xử trong giao tiếp với du khách, vệ sinh cảnh quan, môi truờng bố trí biển hướng dẫn, nơi đốt vàng mã, nơi đặt các thùng đựng rác; phối hợp triển khai thực hiện xây dựng và phát triển công viên địa chất Lạng Sơn... Tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn: Một số tuyến giao thông trên địa bàn huyện đến các điểm có tiềm năng về du lịch bị xuống cấp; Cơ sở hạ tầng, dịch vụ lưu trú chưa đáp ứng nhu cầu của khách du lịch; nguồn nhân lực tham gia trực tiếp vào các hoạt động du lịch của huyện chưa được đào tạo bài bản.

(Ảnh: Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn kiểm tra tại huyện Cao Lộc.

          Trên cơ sở những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân cũng như phương hướng thực hiện trong thời gian tới của huyện Văn Lãng và huyện Cao Lộc, đồng chí Nguyễn Đặng Ân – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận một số nội dung, như: Ban Chỉ đạo phát triển du lịch các huyện tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo triển khai có hiệu quả theo mục tiêu của đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đã đề ra; Tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị bản địa, cộng đồng; đẩy mạnh liên kết vùng; tăng cường các hoạt động về bảo vệ môi trường; quan tâm đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực du lịch; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch thông qua báo chí, truyền hình, các trang mạng xã hội,...; Đẩy mạnh triển khai chương trình “ Đại sứ du lịch Lạng Sơn”; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, quy hoạch, thu hút đầu tư đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Trong đó bao gồm một số nội dung cụ thể đối với từng huyện, như: Thực hiện xây dựng điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại Thác Xăng – Thác Mây (huyện Văn Lãng), Khu nghỉ dưỡng cánh đồng hoa Nhung Ngọc Linh (huyện Cao Lộc) theo lộ trình đề ra. Đồng thời, nhấn mạnh các nhiệm vụ giải pháp khác có liên quan./.