Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023
Số hiệu 125/KH-SVHTTDL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 28/06/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---