Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hộ kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Sáng ngày 24/5/2024, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị “Gặp mặt doanh nghiệp, hộ kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024”. Qua Hội nghị này, nhằm đánh giá tình hình kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023, kịp thời nắm bắt những khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh gặp gỡ, trao đổi thông tin với cơ quan quản lý nhà nước và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong điều hành, hoạt động kinh doanh cũng như tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp.

 Đồng chí Nguyễn Đặng Ân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL chủ trì Hội nghị, tham dự hội nghị có đại biểu các sở, ngành của tỉnh và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị “Gặp mặt doanh nghiệp, hộ kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024”

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đặng Ân – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: “Để Lạng Sơn có những bước phát triển mới, có sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và sự thành công của hội nghị đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân, các hộ kinh doanh nhiệt tình tham gia ý kiến thảo luận, cùng đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn để trong thời gian tới hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao  và du lịch ngày càng phát triển khởi sắc đóng góp chung vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

 

 

Hình ảnh đồng chí Nguyễn Đặng Ân – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đề xuất các kiến nghị liên quan đến môi trường chính sách, pháp luật nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, bày tỏ những khó khăn, vướng mắc và quyết tâm cao vượt khó, chung sức với chính quyền tỉnh Lạng Sơn đưa lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh ngày càng phát triển.

 

 

 

Hình ảnh các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Đặng Ân – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đối với sự phát của ngành, đồng thời đồng chí đề nghị: Các sở, ngành, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc sở và phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát biểu tại Hội nghị, tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tăng cường hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thúc đẩy phát triển hơn nữa đưa ngành văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Lạng Sơn trở thành ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh; tiếp tục cải cách hành chính đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.           

Nguyễn Thị Hoàng Anh - Văn phòng Sở