HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ NỘP HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

- 20 October 2021

TỜ GẤP HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH LẠNG SƠN:

1X.jpg

2 3.jpg

4.jpg