Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Khai mạc  Đợt phim chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập  Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)  và mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng mừng xuân Giáp Thìn năm 2024; Quyết định số 64/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể ...