★ Ông Hoàng Gia Tôn - Chánh Thanh tra S

Điện thoại di động: 0983.104.828

 

★ Ông Vi Anh Thắng - Chánh Văn phòng Sở

Điện thoại di động: 0976.999.899