Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản v Thực hiện tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”
Số hiệu 1054/SVHTTDL-QLVHGĐ Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---