Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VHTTDL năm 2023
Số hiệu 131/TB-SVHTTDL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/09/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---