Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
Số hiệu 825/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 19/04/2021
Ngày hiệu lực 19/04/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---