Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Lịch công tác tháng 1 năm 2023
Số hiệu Tháng 1 năm 2023 Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---