Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Quyết định phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 58/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/01/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---