Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023
Số hiệu 13/KH-SVHTTDL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/01/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---