Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản V/v Tổ chức các giải thể thao tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Số hiệu 10/SVHTT-QLTDTT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---