Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản V/v quản lý môn thể thao Pickleball trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 995/SVHTTDL-QLTDTT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 23/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---