Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản V/v cử học viên tham gia lớp tập huấn luật thi đấu môn Pickleball toàn quốc năm 2024
Số hiệu 1086/SVHTTDL-QLTDTT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---