Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban giải Vô địch Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Số hiệu 215/QĐ-SVHTTDL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---