Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Môn Yoga; Zumba Dance
Số hiệu 288/QĐ-SVHTTDL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/07/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---