Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Quyết định phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu 34/QĐ-SVHTTDL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---