Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM 2024 CỦA THANH TRA SỞ
Số hiệu 569/QĐ-SVHTTDL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---