Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN
Số hiệu 540/QĐ-SVHTTDL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 01_Quyet_dinh_ban_hanh_Noi_quy_tiep_dan_2023_1a1d4.pdf , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---