Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Phối hợp tuyên truyền hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính lồng ghép trong các chương trình hoạt động của ngành
Số hiệu 939/SVHTTDL-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 20/06/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---