Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Số hiệu 1548/SVHTTDL-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/09/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---