Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Kế hoạch Xây dựng Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản - Thực hành Then Tày, Nùng Lạng Sơn"
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/03/2024
Ngày hiệu lực 22/03/2024 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả ---