Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Kế hoạch Thực hiện tiểu dự án số 6 thuộc dự án 6 (Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một) năm 2024: Nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn và phát huy hát Sình Ca dân tộc Cao Lan, xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/04/2024
Ngày hiệu lực 03/04/2024 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---