Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Kế hoạch Thực hiện tiêu chí “Cơ sở vật chất văn hóa”; Tiêu chí “Văn hóa” trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả ---