Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Kế hoạch Thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 23/02/2024
Ngày hiệu lực 23/02/2024 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---