Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Kê hoạch rà soát, kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu KH số 52/KH-SVHTTDL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/03/2024
Ngày hiệu lực 06/03/2024 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---