Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Kế hoạch rà soát, đánh giá, kiểm tra chất lượng các điểm du lịch đã được công nhận trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Số hiệu 54/KH-SVHTTDL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---