Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu 101/KH-SVHTTDL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/10/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---