Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Kê hoạch Công tác quản lý về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả ---