Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-TTr, ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Chánh thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch kiểm tra năm 2024, đã được Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 569/QĐ-SVHTTDL ngày 26/12/2024 và Quyết định số 84/QĐ-SVHTTDL ngày 20/03/2024, về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Từ ngày 02/04/2024 đến ngày 25/4/2024, Đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn do ông Hoàng Gia Tôn, Chánh thanh tra Sở làm Trưởng đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc.

 

                    Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các máy trò chơi điện tử

 

                Đoàn kiểm tra tại 01 cơ sở lưu trú du lịch

Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra 26 cơ sở hoạt động kinh doanh Văn hoá Thể thao và Du lịch trong đó: Địa bàn thành phố là 17 cơ sở và huyện Cao Lộc là 9 cơ sở. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và yêu cấu các cơ sở hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch chấp hành đúng các quy định của pháp luật đối với ngành nghề kinh doanh. Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở kinh doanh (01 cơ sở lưu trú du lịch, 01 cơ sở kinh doanh lữ hành), trình Chánh Thanh tra Sở ban hành Quyết định xử phạt vi phàm 02 cơ sở với tổng số tiền là: 6.000.000 đ( Sáu triệu đồng).

Cũng trong dịp nghĩ lễ 30/4 và 01/5/2024 thực hiện văn bản số 32/TTr-DL ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra dịp nghỉ lễ ngày 30/4 và 01/5/2024. Thanh tra Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản số 13/TTr ngày 25 tháng 4 năm 2024 về việc tăng cường công tác kiểm tra dịp nghĩ lễ 30/4 và 01/5/2024, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra đối với các hoạt động du lịch và di tích trên địa bàn tỉnh.

                                                         Hoàng Gia Tôn - Chánh Thanh tra Sở