Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản Kế hoạch Triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
Số hiệu 20/KH-SVHTTDL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/02/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả ---