Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh; các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh; Lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Dương Xuân Huyên – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh,

Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác và đạt được những kết quả quan trọng. Chỉ đạo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản để chỉ đạo phát triển du lịch, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025); Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch: Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng, Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xứ Lạng; lễ hội Na Chi Lăng; Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Chi Lăng; Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn; Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn, các lễ hội truyền thống….đã thu hút sự quan tâm trải nghiệm của đông đảo lượng khách du lịch; tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn; Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quảng bá du lịch thông qua nền tảng số; tăng cường triển khai thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng, đa dạng, chất lượng phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch. Triển khai hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng sản phẩm du lịch trong chương trình du lịch nông thôn, điểm du lịch đạt tiêu chuẩn ASEAN; triển khai dự án xây dựng Cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tỉnh Lạng Sơn; triển khai chương trình Đại sứ du lịch Lạng Sơn; xây dựng hoàn thiện hồ sơ Công viên địa chất Lạng Sơn trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu.

 Hội nghị đã tiến hành thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác trong năm 2024 nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch dựa trên những lợi thế, tiềm năng sẵn có của tỉnh theo hướng mạnh, hiệu quả, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như mục tiêu chiến lược tại Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 27/8/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

          Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, kế hoạch triển khai nhiệm vụ.

          Đối với kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2024, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp và cộng đồng về bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch Lạng Sơn; hình thành ứng xử văn minh, thân thiện, tuyên truyền rộng rãi Chương trình “Đại sứ Du lịch”; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phát triển du lịch. Tập trung mục tiêu phát triển du lịch nhanh, bền vững trên cơ sở thực hiện hiệu quả Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; Triển khai chính sách hỗ trợ phát triển du lịch nhằm khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vào công tác phát triển du lịch địa bàn tỉnh; Tiếp tục chỉ đạo triển khai các Đề án, dự án, kế hoạch về phát triển du lịch. Trọng tâm triển khai đề án xây dựng, phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn (trong đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng và chuẩn bị đón đoàn thẩm định của UNESCO); Trong năm chỉ đạo tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn các huyện, thành phố nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, lợi thế của từng địa phương: sản phẩm OCOP; các sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, lễ hội, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn; du lịch biên giới, cửa khẩu, du lịch gắn với đường tuần tra biên giới; xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2025-2030; nâng cao năng lực, hiệu quả quan lý, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh lịch vực du lịch; chú trọng, quan tâm cho công tác thu hút đầu tư phát triển du lịch, quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư về du lịch đã và đang đầu tư tại tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phát triển du lịch, đổi mới công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch đảm bảo chất lượng, hiệu quả; duy trì, phát huy hiệu quả hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong nước; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, trong đó, củng cố, đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Ký kết quy chế phối hợp công tác quản lý khách du lịch tham quan,

lưu trú tại khu vực biên giới

Tại Hội nghị, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện biên giới: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập đã thống nhất tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý khách du lịch tham quan, lưu trú tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh với những nội dung cơ bản về đề xuất cơ chế quản lý khách du lịch; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; giải quyết thủ tục hành chính, cấp giấy tờ, quản lý lưu trú và trao đổi thông tin quản lý khách nước ngoài tham quan du lịch khu vực biên giới; quản lý các khu, điểm du lịch trong khu vực biên giới; bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch ở khu vực biên giới; phối hợp về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động du lịch. Quy chế là cơ sở quan trọng để các cơ quan tăng cường hơn nữa công tác phối hợp quản lý hoạt động du lịch biên giới, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút khách du lịch tham quan trải nghiệm các hoạt động du lịch ở khu vực biên giới của tỉnh.

Ninh Văn Xa – Phòng Quản lý Du lịch