Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiêu đề văn bản CV triển khai Nghiên cứu, tuyên truyền, thực hiện Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 100-QĐ/TW ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản
Số hiệu 1568/SVHTTDL-QLVHGĐ Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/09/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---