Nhảy đến nội dung
CHUYỂN ĐỔI SỐ - KẾT SỨC MẠNH, NỐI THÀNH CÔNG

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Văn hóa thể thao và Du lịch on 19 January 2018

BỘ MÁY TỔ CHỨC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

I

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Nguyễn Đặng Ân

Giám đốc

02053.779.199

 

0912.386.778

2

Dương Minh Tuệ

Phó Giám đốc

02053.801.999

 

0912.271.195

3

Lưu Bá Mạc

Phó Giám đốc

02053.871.589

 

0968.777.619

4

Phan Văn Hòa

Phó Giám đốc

02053.703.888

 

0845.223.666

II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật

 

02053.870.291

 

 

 

Hoàng Thị Hà

Phó Giám đốc

02053.710.106

 

0982.875.573

 

Chu Mai Vinh            

Phó Giám đốc

 

 

 0912.340.756

 

Phùng Văn Muộn       

Phó Giám đốc

 

 

0915.347.828

2

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

02053.870.275

 

 

 

 

Phạm Viết Võ

Giám đốc

 02053.500.540

 

0979.838.567

 

Hoàng Văn Hanh

Phó Giám đốc

 

 

0949.218.827

3

Thư viện

 

02053.811.203

 

 

 

Hoàng Thanh Mai

Giám đốc

02053.815.504 

 

0912.202.699

 

Phạm Minh Hạnh

Phó Giám đốc

0205.3812.340

 

0983156794

 

Nguyễn Hoàng Toàn

Phó Giám đốc

 

 

0983.617.442

4

Bảo tàng

 

02053.812.632

 

 

 

Nông Đức Kiên

Giám đốc

02053.812.631

 

0914.994.771

 

Dương Thị Bình

Phó Giám đốc

 

 

0989.786.208

 

Lương Thanh Huyền 

Phó Giám đốc

 

 

0988.310.847

5

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

02053.877.419

 

 

 

 

Nguyễn Chí Toàn

Giám đốc

0205.3775.124

 

0914.526.345

 

Đồng Quang Sáng

Phó Giám đốc

0205.3775.123

 

0914.526.345

 

Hoàng Văn Định

Phó Giám đốc

 

 

0972.630.699

6

Trung tâm Xúc tiến du lịch

02053.776.565

 

 

 

 

Trần Thị Bích Hạnh

Giám đốc

02053.776.567

 

0904.345.558

 

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

 

 

0916.345.966

7

Ban Quản lý Công viên địa chất

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hương

Phó Trưởng Ban

 

 

0358. 479.368