Nhảy đến nội dung
CHUYỂN ĐỔI SỐ - KẾT SỨC MẠNH, NỐI THÀNH CÔNG

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Văn hóa thể thao và Du lịch on 19 January 2018

BỘ MÁY TỔ CHỨC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

I

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

Nguyễn Phúc Hà

Giám đốc

02053.779.199

 

0912.111.596

2

Dương Minh Tuệ

Phó Giám đốc

02053.801.999

 

0912.271.195

3

Hoàng Thế Vinh

Phó Giám đốc

02053.871.589

 

0919.664.666

4

Phan Văn Hòa

Phó Giám đốc

02053.703.888

 

01245.223.666

 

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG

1

Văn phòng

 

 

 

 

 

Vi Anh Thắng

Chánh VP

 

 

0976.999.899

  Dương Văn Biên Phó chánh VP     0912.111.623
  Liễu Thu Hồng Phó chánh VP     0984.951.111
  Nguyễn Thị Đềm Phó chánh VP     0982.750.866

2

Phòng Quản lý Văn hóa và gia đình

 

 

 

 

Hà Thị Lư

Trưởng phòng

02053.874.644

 

0982456866

  Hoàng Thị Hoài Phó trưởng phòng               0949.015.429
  Nguyễn Thị Thắm Phó trưởng phòng     0989.291.288

3

Phòng Quản lý Thể dục thể thao

 

 

 

 

Phương Ngọc Thuyên

Trưởng phòng

02056.255.004

 

0913.590.237

4

Phòng Quản lý Du lịch

 

 

 

 

Đặng Thùy Lan

Trưởng phòng

02053.871.930

 

01689.403.903

 

Trương Vi Hà

Phó trưởng phòng

02053.775.253

 

0829.596.866

5

Thanh tra Sở

 

 

 

 

 

Hoàng Gia Tôn

Chánh thanh tra

02053.810.633

 

0983.104.828

  Hoàng Thị Vân Phó chánh thanh tra     0916.789.980

 

BỘ PHẬN VĂN THƯ

 

 

 

 

Hoàng Thị Vanh

Cán bộ

02053.810.970

 

0984.351.073

 

 

fax

02053.810.970

 

 

II

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

 

1

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật

 

02053.870.291

 

 

 

Hà Ngọc Minh

Giám đốc

02053.872.650

 

0965.845.723

 

Hoàng Thị Hà

Phó Giám đốc

02053.710.106

 

0982.875.573

  Chu Mai Vinh             Phó Giám đốc      0912.340.756
  Phùng Văn Muộn        Phó Giám đốc     0915.347.828

2

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

02053.870.275

 

 

 

Phạm Viết Võ

Giám đốc

 

 

0979.838.567

 

Hà Viết Triệu

Phó Giám đốc

02053.715.443

 

0983.184.568

  Hoàng Văn Hanh Phó Giám đốc     0949.218.827

3

Thư viện

 

02053.811.203

 

 

 

Hoàng Thanh Mai

Giám đốc

02053.815.504 

 

0912.202.699

 

 

  Phạm Minh Hạnh Phó Giám đốc 0205.3812340   0983156794
  Nguyễn Hoàng Toàn Phó Giám đốc     0983.617.442

4

Bảo tàng

 

02053.812.632

 

 

 

Nông Đức Kiên

Giám đốc

02053.812.631

 

0914.994.771

  Dương Thị Bình Phó Giám đốc     0989.786.208

 

Hoàng Văn Định  Phó Giám đốc     0983.617.442

5

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

02053.877.419

 

 

 

Nguyễn Chí Toàn Giám đốc 0205.3775124   0914.526.345

 

Đồng Quang Sáng

Phó Giám đốc

0205.3775123

 

0914.526.345

  Hoàng Thị Hằng Phó Giám đốc     0983.053.388

6

Trung tâm Xúc tiến du lịch

02053.776.565

 

 

 

Trần Thị Bích Hạnh

Giám đốc

02053.776.567

 

0904.345.558

  Trần Anh Tuấn Phó Giám đốc     0916.345.966