Skip to main content
CHUYỂN ĐỔI SỐ - KẾT SỨC MẠNH, NỐI THÀNH CÔNG
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TUYÊN TRUYỀN VÀ CHIẾU PHIM LƯU ĐỘNG TẠI TRẠI TẠM GIAM CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 6023/KH-SVHTTDL - CAT ngày 30/10/2020 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công an tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 60/SVHTTDL -QLVHGĐ ngày 23/3/2023 của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại tạm giam, nhà tạm giữ năm 2023.

Tối ngày 03/6/2023, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng phối hợp với Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn (xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc) tổ chức buổi tuyên truyền và chiếu phim lưu động,  nhằm mục đích nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và cảm hóa, giáo dục phạm nhân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phạm nhân, đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở quản lý, giam giữ. Với những nội dung tuyên truyền bằng loa phát thanh như: Tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm, tuyên truyền chủ trương đương lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Tuyên truyền tác hại, hậu qủa của của các loại ma túy tổng hợp, đặc biệt là ma túy dạng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội...;trình chiếu Phóng sự tuyên truyền “Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn – Dấu ấn và niềm tin; và bộ phim truyện ngắn “Biên cương” do Cục Điện Ảnh cung cấp; nội dung bộ phim khắc họa hình ảnh những chiến sĩ biên phòng đồn Trang Luông có nhiệm vụ tuần tra ngày đêm bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân đồng bào các dân tộc vùng cao, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới. "Biên cương" cũng khắc họa truyền thống nối tiếp của các thế hệ cha ông đã hy sinh quên mình để trấn thủ vùng biên giới của Tổ quốc từ những năm đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thông qua chuỗi hoạt động tuyên truyền và chiếu phim cho các phạm nhân nhằm nâng cao ý thức rèn luyện phẩm chất tại trại, động viên các phạm nhân cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng./.

 

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM & CHIẾU BÓNG