Skip to main content
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 190 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH LẠNG SƠN (04/11/1831-04/11/2021)
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TRIỂN LÃM CHUYÊN ĐỀ "LẠNG SƠN QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ" TẠI HUYỆN CHI LĂNG

TRIỂN LÃM CHUYÊN ĐỀ "LẠNG SƠN QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ" TẠI HUYỆN CHI LĂNG

           Thực hiện kế hoạch số 34/KH-BCĐ, ngày 19/02/2021 của Ban chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn  2021- 2025 về tổ chức kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn  (04/11/1831 – 04/11/2021); Nhân kỷ niệm 594 năm chiến thắng Chi Lăng và Đại hội thể dục thể thao huyện Chi Lăng lần thứ IX, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Triển lãm chuyên đề: “Lạng Sơn qua các thời kỳ lịch sử” tại huyện Chi Lăng từ ngày 08-20/10/2021.

           Đến dự triển lãm có đồng chí Đoàn Thị Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn;đồng chí Đoàn Thanh Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh Lạng Sơnđồng; chí Đinh Hữu Học - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Trần Thanh Nhàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chi Lăng; đồng chí Long Văn Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vi Nông Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Dương Minh Tuệ, Phó giám đốc Sở VHTT&DL; đồng chí Nông Đức Kiên-Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn; và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân huyện Chi Lăng.

            Triển lãm giới thiệu trên 100 hình ảnh tư liệu, tài liệu về Lạng Sơn từ thời phong kiến đến đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh Biên giới. Đặc biệt triển lãm nhấn mạnh về những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong công cuộc đổi mới. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử địa phương, bồi dưỡng phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tạo động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

                  Nội dung triển lãm gồm 4 phần:

 - Phần 1: Lạng Sơn - Vùng đất, con người

- Phần 2: Lạng Sơn - Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

 - Phần 3: Lạng Sơn - Thời kỳ đổi mới và phát triển

 - Phần 4: Bản đồ châu, huyện, tỉnh Lạng Sơn thời Đồng Khánh 1888

Thông qua hoạt động triển lãm nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII đã đề ra./.

Một số hình ảnh của triển lãm:

 

 

Bài viết : Hoàng Minh Nguyệt