Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TRIỂN LÃM CHUYÊN ĐỀ "CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU ĐÔNG NĂM 1950"

          Thực hiện kế hoạch số 112/KH-BCĐ ngày 23/09/2020 của Ban chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019-2020 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới (1950-2020). Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Triển lãm chuyên đề: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950" tại các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc và Đình Lập từ ngày 05-30/10/2020.

          Triển lãm trưng bày giới thiệu hơn 70 bức ảnh tư liệu phản ánh một cách khái quát về tầm vóc, ý nghĩa to lớn của chiến thắng Biên giới năm 1950, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời giới thiệu những thành tựu quan trọng của nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn sau 70 năm giải phóng. 

 

 

  Đồng chí Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và các đồng chí lãnh đạo huyện Tràng Định tham quan triển lãm

Nội dung triển lãm gồm 4 phần:

  • Phần 1:  Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Biên Giới Thu Đông năm 1950
  • Phần 2: Chiến dịch Biên Giới năm 1950 - Bước ngoặt lịch sử
  • Phần 3: Viết tiếp chiến công
  • Phần 4: Lạng Sơn phát triển và hội nhập

Nhân dân tham quan triển lãm

          Triển lãm chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950" là một hoạt động thiết thực góp phần giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần quật khởi, truyền thống đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

 

 

                                                                                                         Lương Thúy Hồng

                                                                                                     Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).