Skip to main content
CHUYỂN ĐỔI SỐ - KẾT SỨC MẠNH, NỐI THÀNH CÔNG
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TẠI HUYỆN CAO LỘC VÀ THÀNH PHỐ LẠNG SƠN NĂM 2022

Ngày 07/7/2022, tại kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố tại huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết nghị: đặt tên 14 phố thuộc khối 5, khối 6, khối 10 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. Đặt tên cho 49 đường, phố và và kéo dài 04 đường, phố thuộc địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, khu tái định cư xã Mai Pha và khu đô thị Nam Hoàng Đồng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

 

 

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết này, ngày 4/8/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh đã ban hành Văn bản số 1048/SVHTTDL-QLVHGĐ về triển khai Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về đặt tên đường, phố tại huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, văn bản đã đề nghị UBND huyện Cao Lộc và UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện gắn biển tên đường, phố theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, hoàn thành trong quý III năm 2022; đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí, các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa tên gọi các đường, phố đã được đặt tên đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn./.

    

                                                                                                           Phòng QLVHGĐ