Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC THU PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO

 

         

Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2021.

          Theo đó, kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ phải nộp mức phí như sau:

(1) Đối với Giấy chứng nhận cấp lần đầu

- Kinh doanh 01 môn thể thao: 800.000 đồng/giấy chứng nhận.

- Kinh doanh 02 môn thể thao: 1.400.000 đồng/giấy chứng nhận.

- Kinh doanh 03 môn thể thao: 1.800.000 đồng/giấy chứng nhận.

- Kinh doanh 04 môn thể thao trở lên: 2.000.000 đồng/giấy chứng nhận.

(2) Đối với Giấy chứng nhận cấp lại

- Do bị mất hoặc hư hỏng; do thay đổi các nội dung (tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp); do điều chỉnh giảm danh mục thể thao kinh doanh: 200.000 đồng/giấy chứng nhận.

- Do thay đổi địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: 300.000 đồng/giấy chứng nhận.

- Do điều chỉnh tăng danh mục thể thao kinh doanh: mức thu bằng 50% mức thu theo số lượng môn đăng ký kinh doanh lần đầu.

          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hoàng Vân