Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

LỄ TUYÊN DƯƠNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

     Tối mùng 7/9/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đã diễn ra Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

 

Untitled1.jpg

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

giai đoạn 2015 - 2020

       Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020.

      Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 có những chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân đồng tình, hưởng ứng; tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hăng hái lao động sản xuất, kinh doanh, học tập và chiến đấu. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

IMG_1390.jpg

     Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, với sự đoàn kết thống nhất, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 5,45%, trong đó: ngành nông, lâm nghiệp tăng 1,24%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,76%; dịch vụ tăng 5,07%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 44,5 triệu đồng (gấp 1,44 lần so với năm 2015); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, năng lực sản xuất, kinh doanh được nâng lên; nông, lâm nghiệp có nhiều mô hình sản xuất mới hiệu quả; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống của Nhân dân được nâng lên; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát huy được vai trò kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng và đổi mới cơ cấu kinh tế của tỉnh; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước cải thiện. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác cải cách tư pháp triển khai thực hiện tích cực. Hoạt động đối ngoại ngày càng hiệu quả; năng lực hội nhập quốc tế được nâng lên. Hoạt động của chính quyền các cấp, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương có những chuyển biến rõ nét. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc, phát huy hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Untitled.jpg

     Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến với nhiều mô hình, giải pháp, sáng kiến được áp dụng, mang lại hiệu quả cao trong công tác, học tập, lao động, sản xuất. Tại Lễ tuyên dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 228 tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; 22 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020./.

 

 

 

Thu Hương - Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh