Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo khởi động giai đoạn II - Bước II Dự án " Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam

 

Ngày  26/4/2013, tại Tp.Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Hội thảo Khởi động Giai đoạn 2 – Bước 2 thuộc khuôn khổ Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ.

 

Tham dự Hội thảo có Đại diện Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Thư viện Quốc gia Việt Nam; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Tổng Công ty viễn thông Quân đội Viettel tại Lạng Sơn; Đại diện UBND, Sở Thông tin &Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bưu điện và Thư viện của 03 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn.

 

Hội thảo gồm 02 phiên: Phiên thứ nhất: Tầm nhìn mới của thư viện công cộng và điểm bưu điện văn hóa xã hướng đến việc đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. Mục đích là Nhận thức chung về việc thư viện công cộng và điểm bưu điện văn hóa xã đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập, văn hóa của người dân địa phương; Phiên thứ hai: Hiện thực hóa tầm nhìn của thư viện công cộng và điểm bưu điện văn hóa xã thông qua truy cập máy tính công cộng. Mục đích là Hành động chung để đổi mới hoạt động thư viện và điểm bưu điện văn hóa xã thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Toàn cảnh buổi Hội thảo

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận những vấn đề nhằm thực hiện đổi mới hoạt động của thư viện công cộng và điểm bưu điện văn hóa xã với tư cách là trung tâm thông tin, văn hóa, học tập tại địa phương, đặc biệt là những đóng góp của Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam” thông qua các hoạt động nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin. Mục tiêu của Hội thảo là đạt được nhận thức chung và cam kết trách nhiệm đối với việc hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng, hiệu quả và bền vững với công nghệ thông tin và được hưởng lợi từ những lợi ích kinh tế xã hội mà việc tiếp cận với công nghệ thông tin mang lại...

 

Trong Bước 2 – Giai đoạn 2 sẽ có 16 tỉnh tiếp nhận Dự án là Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp với số lượng điểm là: 16 Thư viện tỉnh, 142 Thư viện huyện, 352 điểm Bưu điện Văn hóa xã và 155 Thư viện xã.

 

                                                                      Thư viện tỉnh Lạng Sơn