Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở Văn hóa thể thao và Du lịch on 19 January 2018

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 Sở văn hóa,Thể thao và Du lịch Lạng Sơn được thành lập ngày 01/04/2008 trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Thể dục Thể thao và bộ phận Du lịch  của Sở Thương mại và Du lịch  theo Quyết định số: 473/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

 

Điạ chỉ: 320 đường Bà Triệu - Phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn

 

Số điện thoại Văn phòng: 025 3872230; 025 3810253;

 

Fax: 025 3810970;

 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: 025 2240253

 

Email:  svhttdl@langson.gov.vnvhttdl@gmail.com