Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

★ Ông Hoàng Gia Tôn - Chánh Thanh tra S

Điện thoại di động: 0983.104.828

 

★ Ông Vi Anh Thắng - Chánh Văn phòng Sở

Điện thoại di động: 0976.999.899