Skip to main content
CHUYỂN ĐỔI SỐ - KẾT SỨC MẠNH, NỐI THÀNH CÔNG
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HỌP THẨM ĐỊNH BƯỚC 2 NÂNG CAO MẪU PHÁC THẢO KHỐI BIỂU TƯỢNG NGHỆ THUẬT TẠI VƯỜN HOA 17-10, THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Thực hiện Thông báo số 676-TB/UBND  ngày 20/12/2022 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét kết quả thực hiện sáng tác mẫu phác thảo bước 2 của Dự án Khối biểu tượng nghệ thuật tại Vườn hoa 17-10, thành phố Lạng Sơn và đề xuất các phương án liên quan.

Tiếp tục thực hiện các quy trình, nhiệm vụ sau khi lấy ý kiến nhân dân; sáng ngày 16/5/2023 tại Hà Nội, Hội đồng nghệ thuật dự án Khối biểu tượng nghệ thuật tại vườn hoa 17-10 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (được thành lập theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) đã tiến hành cuộc họp thẩm định Mẫu phác thảo bước 2 nâng cao Khối biểu tượng nghệ thuật do Nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Phong thực hiện với tỷ lệ mẫu cao 2,1m.

Tại cuộc họp thẩm định, sau khi nghe Nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Phong trình bày nội dung, ý tưởng mẫu phác thảo các thành viên Hội đồng nghệ thuật đã thống nhất nhận xét về cơ bản mẫu phác thảo bước 2 nâng cao tỷ lệ cân đối, hài hòa, bố cục đẹp; đồng thời đã có sự tiếp thu chọn lọc những ý kiến góp ý của Nhân dân và các thành viên Hội đồng nghệ thuật trong các cuộc họp trước đây để tạo nên mẫu phác thảo hoàn chỉnh về tổng thể. Bên cạnh đó các thành viên Hội đồng tiếp tục cho ý kiến góp ý thêm về một số chi tiết cần chỉnh sửa như về trang phục của nhân vật, hình ảnh lá cờ thể hiện...để tác giả tiếp tục hoàn thiện.

Kết thúc cuộc họp các thành viên Hội đồng nghệ thuật đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua mẫu phác thảo bước 2 nâng cao để trình duyệt mẫu và thực hiện các quy trình thủ tục xây dựng tiếp theo.